Hyvinvointilautakunta, kokous 19.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Peruskoulun matematiikan, fysiikan ja kemian lehtorin viran muuttaminen matematiikan lehtoriksi

PuuDno-2018-73

Valmistelija

  • Anni Riikka Leskinen, peruskoulun rehtori, anniriikka.leskinen@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan yhtenäiskoulussa on peruskoulun matematiikan, fysiikan ja kemian lehtorin virka. Perusopetuksen tuntijaon mukaan matematiikkaa on yläluokilla 11 vuosiviikkotuntia, fysiikkaa 3,5 vuosiviikkotuntia ja kemiaa samoin 3,5 vuosiviikkotuntia. Kaikissa opetettavissa aineissa vaaditaan kelpoisuusehtojen mukaan aineopintojen laajuinen oppimäärä. Tämä aiheuttaa sen, että tällaiseen yhdistelmävirkaan on vaikeaa saada kelpoisuusehdot täyttävä opettaja. Virkaan ei ole saatu kelpoisuusehdot täyttävää opettajaa. Ratkaisu tilanteeseen olisi virkanimikkeen muuttaminen matematiikan lehtoriksi, joka opettaisi myös fysiikkaa ja kemiaa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se tekee valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen:

Valtuusto päättää muuttaa peruskoulun matematiikan, fysiikan ja kemian lehtorin viran peruskoulun matematiikan lehtorin viraksi 1.8.2018 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Peruskoulun rehtori

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.