Hyvinvointilautakunta, kokous 19.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

1. Aluehallintoviraston päätös ISAVI/3340/2017: Kunnon Puumala -​hankkeelle on myönnetty valtionavustusta 18.000 €,​

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta päättää merkitä em. asian tietoonsa saatetuiksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.