Hyvinvointilautakunta, kokous 19.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 58 Hyvinvointipalvelujen talousarvion toteuma 1.1.-30.9.2018

PuuDno-2018-133

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Liitteessä olevassa taulukossa on esitetty hyvinvointipalvelujen talousarvion toteuma ajalta 1.1.-30.9.2018. Toteuma-ajankohdan mukainen vertailuprosentti on 75,0.

Kokonaisuudessaan hyvinvointipalvelujen toteuma on tarkasteluajankohtana 68 % talousarviosta. Tilikauden tasaisen vauhdin ennusteen mukaan vuoden 2018 talousarvio näyttäisi alittuvan 9,35 %.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta päättää merkitä hyvinvointipalvelujen talousarvion toteuman ajalta 1.1.-30.9.2018 tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.