Hyvinvointilautakunta, kokous 15.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Lausunto Puumalan kirkonkylän keskusta - visio vuodesta 2030 -luonnoksesta

PuuDno-2020-251

Valmistelija

 • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan keskustan ja sataman visio 2030 -luonnos on valmistunut. Visioon on koottu Aalto-yliopiston opiskelijoiden laatimia kehittämisehdotuksia ja -suunnitelmia. Vision laadinta on käynnistetty marrakuussa 2019 ja työtä on ohjannut erillinen ohjausryhmä, jossa on ollut kunnan lisäksi edustajat Puumalan Yrittäjistä ja nuorisovaltuustosta. Itse työ on tehty yhteistyössä Aalto-yliopiston kanssa.

Luonnos on lähetetty lausunnon antamista varten tekniseen lautakuntaan, hyvinvointilautakuntaan, nuorisovaltuustoon, vanhus- ja vammaisneuvostoon sekä Puumalan yrittäjille. Lisäksi kunnan nettisivuilla on avoin palautelomake kaikille kiinnostuneille. Kuuleminen on auki 31.3.2021 saakka.

Luonnoksessa on asetettu jatkotoimenpiteitä, suunnitelua ja käyttöä ohjaavat tavoitteet:

 • TYYLI: Puumalan keskusta on siisteydessään ja tyylikkyydessään mittari muille paikkakunnille: toimivia palveluja tukevat tarkkaan mietityt yksityiskohdat.
 • LIIKE: Ihmisille on nautinto liikkua keskustassa kävellen ja pyörällä, mitä tukee toimivat ja selkeät pysäköintiratkaisut autoille ja veneille.
 • 365: Keskusta on eläväinen, tarjoaa mahdollisuuksia aktiivisuuteen sekä yritystoimintaan ja muuntautuu vuodenaikojen mukaan. Vaikka kesä on jatkossakin Puumalan ydinsesonki, niin tekemistä ja kokemuksia on tarjolla yhä enemmän ympäri vuoden.

 

Luonnoksessa on yksilöidyt toimenpiteet kahdeksalle alueelle:

 1. Veeran ranta ja norppapuisto
 2. Hissitorni ja satamatori
 3. Punainen kuuri - Nesteen ranta
 4. Luotsiasema/matonpesupaikka/Elsa ja Sylvi -laitureiden alue
 5. Keskustien eteläpää (Satamatieltä Kuittiseen)
 6. Ylätorin ja kunnantalon alue
 7. K-kaupan ja linja-autoaseman alue
 8. Keskustien liittymä

 

Puumalan kirkonkylän keskusta - visio vuodesta 2030 -luonnos on liitteenä.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta päättää antaa lausuntonsa Puumalan kirkonkylän keskusta - visio vuodesta 2030 -luonnoksesta.

 

Päätös

Hyvinvointilautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon:

Kunnan tulee tehdä Puumalan keskustan ja sataman alueesta selkeä pitkäntähtäimen suunnitelma, jonka toteuttamiseen sitoudutaan.

Suunnitelman yleisilmeen tulee olla yhtenäinen ja sen tulee selkeyttää keskustan toimintaa.

Suunnitelmassa tulee huomioida alueen sujuva liikennöinti ja toimivat kevyen liikenteen väylät. Alueella tulee olla riittävästi pysäköintitilaa ja myös matkailuautot on otettava siinä huomioon.

Satama-aluetta suunniteltaessa pitää ottaa huomioon viihtyisyys ja se, että alueesta tulisi houkutteleva myös iltaisin.

Mikäli matonpesu- ja veneidenlaskupaikat säilytetään entisillä paikoillaan, tulee alueen siistimiseen ja pysäköintipaikkoihin kiinnittää huomiota. Jos ne suunnitellaan siirrettäväksi muualle, tulee niiden kuitenkin olla lähellä satamaa.

Keskustie 10 purkaminen ja näkymän avaaminen sen kohdalta Saimaalle on erittäin hyvä ratkaisu.

Jo ennen suunnitelman täytäntöönpanoa kunnan tulee tehdä yleistä siistimistä koko alueella.

Tiedoksi

Puumalan kirkonkylän keskusta - visio vuodesta 2030 ohjausryhmä

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.