Hyvinvointilautakunta, kokous 15.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

1. Valtionosuudet

  • Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 4.12.2020 perusopetuslaissa tarkoitetun aamu- ja iltapäivätoiminnan yksikköhinnasta ja ohjaustuntien laskennallisista määristä vuonna 2021: Puumalan ohjaustunteja 665, yksikköhinta 26,00 €, valtionosuuden peruste 17 290,00 €, valtionosuus (57 %) 9 855,00 €.
  • Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 11.12.2020 perusopetuslaissa tarkoitetun aamu- ja iltapäivätoiminnan vuoden 2020 ohjaustuntien laskennallista määrää koskevasta oikaisusta: Puumalalle +3 tuntia, +45,00 €.
  • Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 11.12.2020 valtionavustuksesta vuoden 2020 aamu- ja iltapäivätoiminnan maksutulomenetysten kompensoimiseksi: Puumalalle 2 100,00 €.
  • Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 30.12.2020 esi- ja perusopetuksen yksikköhinnoista vuonna 2021.
  • Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 31.12.2020 opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käytökustannuksiin myönnettävän valtionsouuden tarkistamisesta vuodelle 2020: Puumalalle + 1 801,00 €.

 

2. Erityisavustushakemus nuorisoalan alueellisen ja paikallisen toiminnan kehittämiseen/Kesäharrastuksia lapsille ja nuorille - kesäauto ajalle 1.6.-31.12.2021: Kustannukset 17 300,00 €, haettu avustus 90 % kustannuksista 15 570,00 €.

3. Opetus- ja kulttuuriministeriön kirje 27.1.2021: Perusopetuksen poikkeuksellisia opetusjärjestelyitä koskeva lainsäädäntö kevätlukukaudella 2021.

4. Opetus- ja kulttuuriministeriön kirje 22.2.2021: Etsivään nuorisotyöhön liittyvät muutokset vuonna 2021.

5. Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmän pöytäkirja 27.1.2021: Perhekeskustoiminnan arviointi ja SOTE lähtötilanneselvitys, Työkykyä ja kumppanuutta sote-keskuksesta -hanke, Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenne Etelä-Savossa, Alueellisen hyvinvointisuunnitelman laadinta vuosille 2021-2024.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta päättää merkitä em. ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.