Hyvinvointilautakunta, kokous 15.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Hyvinvointipalvelujen toimintakertomus vuodelta 2020

PuuDno-2021-20

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Hyvinvointipalvelujen vastuuhenkilöt ovat valmistelleet toimialan vuoden 2020 toimintakertomuksen osana kunnan vuoden 2020 tilinpäätöstä. Toimintakertomus sisältää myös selonteon sisäisen valvonnan järjestämisestä ja riskienhallinnasta.

Hyvinvointipalvelujen toimintatulot ylittivät talousarvion 3,5 %:lla (6 334,49 €:lla). Toimintamenot alittivat talouasrvion 12,9 %:lla (496 082,80 €:lla). Toimintakate alitti talousarvion 13,7 %:lla (502 417,29 €:lla).

Toimintatuloja kertyi arviota enemmän erityisavustuksista.

Toimintamenoja alensivat lähinnä koronarajoitukset.

Vuoden 2019 tilinpäätökseen verrattuna toimintakate oli 9,3 % pienempi (322 807,29 €).

Hyvinvointipalvelujen toimintakertomus vuodelta 2020 on liitteenä.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan hyvinvointipalvelujen toimintakertomuksen vuodelta 2020.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kunnanhallitus, palvelujohtaja, peruskoulun rehtori, päiväkodin johtaja, vapaa-aikasihteeri, kansalaisopiston rehtori, markkinointipäällikkö

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.