Hyvinvointilautakunta, kokous 15.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Hurissalon alueen oppilaiden koulukuljetukset Anttolan yhtenäiskouluun

PuuDno-2021-25

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Hurissalon koulun lakkauduttua Puumalan kunta ja Mikkelin kaupunki tekivät yhteistyösopimuksen oppilaiden käynnistä Anttolan yhtenäiskoulussa. Sopimuksen mukaan Mikkelin kaupunki järjesti oppilaille koulukuljetuksen ja laskutti siitä Puumalan kuntaa. Koska Mikkelin kaupungille maksettava kotikuntakorvaus sisälsi myös laskennallisesti kuljetuskustannukset, Puumalan kunta irtisanoi sopimuksen. Kuntahan maksoi tavallaan koulukuljetuksista kaksinkertaisen hinnan.

Sopimuksen irtisanomisen jälkeen ne oppilaat, jotka jo olivat Anttolan yhtenäiskoulussa, saivat maksuttoman koulukuljetuksen Mikkelin kaupungilta. Sopimuksen purkamisen jälkeen Anttolan yhtenäiskouluun menneet oppilaat eivät tätä etua enää saaneet.

Tällaisia oppilaita, jotka eivät saa kaupungilta kokonaan maksutonta koulukuljetusta, on tällä hetkellä kaksi. Aamuisin oppilaat pääsevät vanhempien oppilaiden taksikuljetuksessa kotoa Hurissaloon, mutta huoltajat maksavat tästä kuljetuspalvelusta toisen oppilaan osalta 50 €/kk ja toisen 1,50 €/kuljetuskerta. Linja-automatka Hurissalosta Anttolaan on ollut perheille ilmainen ja iltapäiväkuljetus toiselle oppilaalle ilmainen. Toinen oppilas on jäänyt koulun jälkeen iltapäivähoitoon. Ensi syksystä alkaen perheet joutuvat maksamaan myös linja-autokuljetukset.

Tämän vuoksi vanhemmat olivat Puumalan kuntaan yhteydessä ja tiedustelivat, voisiko kunta vaikuttaa siihen, että Mikkelin kaupunki maksaisi kuljetuskustannukset tai voisiko Puumalan kunta ne osittain järjestää tai maksaa.

Palvelujohtaja on ollut Mikkelin kaupunkiin yhteydessä ja sieltä ilmoitettiin, ettei se tule maksamaan näiden oppilaiden kuljetuksia. Heidän periaate on, että kuljetukset järjestetään maksuttomina vain oman kunnan oppilaille.

Puumalan kunnan kuljetusperiaatteiden mukaan, jotka on hyväksytty peruspalvelulautakunnassa 11.1.2016, oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen koskee oppilaan lähikoulua. Oppilaan käydessä muuta kuin hänelle osoitettua lähikoulua huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista. Hurissalon oppilaiden lähikouluksi on valtuusto päättänyt Puumalan yhtenäiskoulun.

Perheet ovat nyt Puumalan kuntalaisina ja veronmaksajina lähestyneet hyvinvointilautakuntaa ja kysyneet mahdollisuutta oppilaiden koulumatkojen järjestämiseksi Anttolan yhtenäiskouluun Puumalan kunnan toimesta. He ovat esittäneet seuraavia perusteita sille, että oppilaat saisivat jatkaa opiskeluaan Anttolan yhtenäiskoulussa:

Toisen oppilaan osalta Anttolan yhtenäiskoulu on valittu sen vuoksi, että matka sinne on puolta lyhyempi kuin matka Puumalan yhtenäiskouluun. Perheen asiointi tapahtuu myös Mikkelin suuntaan, joten perheen on näppärä ottaa oppilas esim. vaateostoksille matkalta mukaan tai Mikkelistä tullessaan ottaa oppilas mukaan koulusta. Oppilaan isä asuu Mikkelin pohjoispuolella ja silloin, kun oppilas menee isälleen, niin isä hakee hänet koulusta. Oppilaan haku Puumalasta olisi moninkertainen matka. Lisäksi oppilas on käynyt Anttolassa kerhoissa, joten hän oppi jo ennen koulun alkamista tuntemaan tulevia luokkakavereita.

Toisen oppilaan osalta äidin työpaikka on aivan koulun vieressä. Työpaikan sijainnin vuoksi oppilas on käynyt päivähoidossa Norpanhovin päiväkodissa Anttolassa. Ystävyyssuhteet ovat siis muodostuneet jo päiväkotiaikana. Myös isän työt painottuvat Mikkelin suuntaan.

Se, että lapsi käy koulua lähellä huoltajien työpaikkoja, on lapsen etu. Hän kokee turvalliseksi sen, että vanhemmat ovat lähellä. Lisäksi, mikäli lapsi sairastuu koulupäivän aikana, hänet saadaan nopeasti kotiin. Mikäli oppilas kävisi koulua Puumalassa, huoltaja joutuisi ajamaan 90 km ennen kuin sairas lapsi olisi kotona ja oppilas joutuisi odottamaan kohtuuttoman kauan.

Tämän oppilaan molemmat sisarukset käyvät myös koulua Anttolassa. He ovat olleet ja tulevat olemaan todella tärkeä tuki nuoremmalle oppilaalle. Perheen lapset harrastavat tanssia Etelä-Savon tanssiopistolla ja musiikkia Mikkelin musiikkiopistolla. Huoltajat käyttävät heitä siis useina päivinä Mikkelissä ja matka Anttolasta on lapsille vielä inhimillinen. Mikäli oppilas joutuisi kulkemaan harrastuksiinsa Puumalasta, kävisi se kohtuuttoman raskaaksi ja hän joutuisi luopumaan harrastuksistaan. Näiden syiden vuoksi huoltajat katsovat, että Puumalan koulu ei ole vaihtoehto oppilaalle.

Molemmat oppilaat tarvitsevat ensi syksystä alkaen linja-automatkoihin Waltti-kortin, jonka huoltajat ovat valmiit kustantamaan jatkossakin. Taksikyydin järjestäminen oppilaille onkin hankalampi, koska oppilaiden kuljetus riippuu siitä, kulkevatko vanhemmat oppilaat taksilla. Mikäli vanhemmat oppilaat ovat sairaana, nuoremmat oppilaat eivät saa kuljetusta. Näin käy myös, kun vanhemmat oppilaat lopettavat ajastaan koulunkäynnin, toinen lukuvuoden 2021-2022 jälkeen ja toinen lukuvuoden 2023-2024 jälkeen.

Jos Puumalan kunta haluaa tukea näiden kahden oppilaan koulunkäyntiä Anttolan yhtenäiskoulussa, vaihtoehtoja on muutamia.

  1. Kunta maksaa näiden kahden oppilaan perheille lukuvuosina 2021-2024 taksikuljetuksesta heille aiheutuvat kulut (n. 1 520 €/lukuvuosi) sekä linja-autokuljetusta varten hankittavasta Waltti-kortista aiheutuvat kulut (n. 850 €/lukuvuosi). Lisäksi kunta maksaa vanhempien oppilaiden mahdollisien poissaolopäivien vuoksi erillisen taksikuljetuksen kotoa Hurissaloon ja Hurissalosta kotiin. Lukuvuodesta 2024-2025 alkaen kunta järjestää ja maksaa taksikuljetuksen välillä oppilaiden koti – Hurissalo ja Hurissalo – oppilaiden koti (n. 20 000 €/lv) sekä linja-autokuljetusta varten hankittavasta Waltti-kortista aiheutuvat kulut (n. 850 €/lukuvuosi). Kokonaiskustannukset olisivat näin ollen lukuvuosina 2021-2024 noin 2 370 €/lukuvuosi + mahdolliset vanhempien oppilaiden poissaolopäivien vuoksi maksettavat taksikuljetuskustannukset ja lukuvuodesta 2024-205 lukien 20 850 €/lukuvuosi.
  2. Kunta maksaa näiden kahden oppilaan perheille lukuvuosina 2021-2024 taksikuljetuksesta heille aiheutuvat kulut (n. 1 520 €/lukuvuosi). Lisäksi kunta maksaa vanhempien oppilaiden mahdollisien poissaolopäivien vuoksi erillisen taksikuljetuksen kotoa Hurissaloon ja Hurissalosta kotiin. Lukuvuodesta 2024-2025 alkaen kunta järjestää ja maksaa taksikuljetuksen välillä oppilaiden koti – Hurissalo ja Hurissalo – oppilaiden koti (n. 20 000 €/lv). Perheiden kustannettaviksi jää linja-autokuljetuksen maksaminen välillä Hurissalo – Anttolan yhtenäiskoulu – Hurissalo. Kokonaiskustannukset olisivat näin ollen lukuvuosina 2021-2024 noin 1 520 €/lukuvuosi ja lukuvuodesta 2024-205 lukien 20 000 €/lukuvuosi.
  3. Perheet järjestävät oppilaiden koulukuljetukset ja Puumalan kunta maksaa perheille lukuvuoden 2021-2022 alusta lukien saattoavustusta koulukuljetusten periaatteissa olevan saattoavustuksen mukaisesti, joka on KELAn oman auton käytöstä maksaman korvauksen (tällä hetkellä 0,20 €/km/oppilas) siltä matkalta, kun oppilas on kyydissä. Kustannukset ovat noin 3 876 €/lukuvuosi.
  4. Perheet järjestävät oppilaiden koulukuljetukset ja Puumalan kunta maksaa perheille lukuvuoden 2021-2022 alusta lukien saattoavustusta KVTES:n mukaisen korvauksen (tällä hetkellä 0,44 €/km) siltä matkalta, kun oppilas on kyydissä. Kustannukset ovat noin 8 527 €/lukuvuosi.

 

Kaikki perustelut huomioiden on vaihtoehto 1 paras ratkaisu perheille. Kunnan näkökannalta se ei rasita kunnan taloutta paljoa ja tukee kuntastrategian ja hyvinvointipalvelujen toimeenpano-ohjelman toteutumista.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta päättää maksaa näiden kahden Hurissalossa asuvan ja Anttolan yhtenäiskoulua käyvän oppilaan perheille lukuvuosina 2021-2024 taksikuljetuksesta heille aiheutuvat kulut (n. 1 520 €/lukuvuosi) sekä linja-autokuljetusta varten hankittavasta Waltti-kortista aiheutuvat kulut (n. 850 €/lukuvuosi). Lisäksi kunta maksaa vanhempien oppilaiden mahdollisien poissaolopäivien vuoksi erillisen taksikuljetuksen kotoa Hurissaloon ja Hurissalosta kotiin.

Lukuvuodesta 2024-2025 alkaen kunta järjestää ja maksaa taksikuljetuksen välillä oppilaiden koti – Hurissalo ja Hurissalo – oppilaiden koti (n. 20 000 €/lv) sekä linja-autokuljetusta varten hankittavasta Waltti-kortista aiheutuvat kulut (n. 850 €/lukuvuosi).

Kulujen maksamisesta perheille ja kuljetusten järjestämisestä vastaa peruskoulun rehtori.

Palvelujohtajan muutettu ehdotus

Hyvinvointilautakunta päättää maksaa näiden kahden Hurissalossa asuvan ja Anttolan yhtenäiskoulua käyvän oppilaan perheille lukuvuosina 2021-2024 taksikuljetuksesta heille aiheutuvat kulut (n. 1 520 €/lukuvuosi) sekä linja-autokuljetusta varten hankittavasta Waltti-kortista aiheutuvat kulut (n. 850 €/lukuvuosi). Lisäksi kunta maksaa vanhempien oppilaiden mahdollisien poissaolopäivien vuoksi erillisen taksikuljetuksen kotoa Hurissaloon ja Hurissalosta kotiin.

Lukuvuodesta 2024-2025 alkaen tehdään päätös myöhemmin.

Kulujen maksamisesta perheille ja kuljetusten järjestämisestä vastaa peruskoulun rehtori.

Jäsen Irja Piskonen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Esteellisyysperuste: osallisuusjäävi.

 

Päätös

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hurissalon oppilaiden huoltajat, peruskoulun rehtori     

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
–    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
–    kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumalan kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan hyvinvointilautakunta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00