Hyvinvointilautakunta, kokous 15.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 1 Kokouksen laillisuus , päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Esityslista on lähetettävä hyvinvointilautakunnan päätöksen mukaisesti vähintään neljä päivää ennen kokousta,​ jolleivat erityiset syyt ole esteenä. Esityslista on lähetetty sähköisesti 10.1.2018

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi muutoksitta.
Kokouksen alussa kansalaisopiston rehtori Leena Viisanen piti esittelyn aikuiskoulutuspalveluista ja markkinointipäällikkö Tuula Vainikka kirjasto- ja kulttuuripalveluista.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.