Hyvinvointilautakunta, kokous 15.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Ilmoitusasiat

Valmistelija

 • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi
 • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

1. Valtionavustukset:

 • Opetus-​ ja kulttuuriministeriön päätös 24.11.2017: kansalaisopiston vuoden 2018 valtionosuuden perusteena käyttettävien opetustuniten määrän vahvistamisesta ja opetustunnin yksikköhinnan määräämisestä: opetustuniten määrä 2 100,​ opetustunnin yksikköhinta 83,​77 €.
 • Opetus-​ ja kulttuuriministeriön päätös 6.11.2017: opetus-​ kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain nojalla vahvistetuista liikuntatoiminnan ja nuoristotyön yksikköhinnoista vuonna 2018:
  -​ Liikuntatoimen yksikköhinta 12,​00 €/asukas (2 234 asukasta)
  -​ Nuoristotyön yksikköhinta 15,​00/alle 29-​vuotias asukas (398 asukasta).
 • Valtiovarainministeriön päätös 28.12.2017 kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauksen vahvistamisesta kunnille vuonna 2018: Puumala 8.613.064 €.
 • Valtiovarainministeriön päätös 28.12.2017 kuntien kotikuntakorvauksen perusosasta vuodelle 2018: 6.511,​92 €.

2. Avustukset

 • Opetushallitus on myöntänyt 1.12.2017 valtion erityisavustusta tutoropettajien toimintaan ja kouluttamiseen 5 360 €.
 • Opetushallitus on myöntänyt 6.10.2017 valtion erityisavustusta EU:n Erasmus+Youth in Action -​ohjelmalle kansaiväliseen nuorisovaihtoon enintään 22 964 €.

3. Markkinaoikeuden päätös 22.11.2017 koulukuljetuspalvelujen hankintaa koskevaan valitukseen. Puumalan kunnan peruspalvelulautakunnan hankintapäätös 1.9.2016 § 48. Puumalan peruspalvelulautakunta on menetellyt hankinnassaan julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti,​ joten markkinaoikeus velvoittaa Puumalan kunnan maksamaan Jari Karvoselle ja Ari-​Pekka Tukiaiselle hyvitysmaksua yhteensä 10 000 euroa.

4. Opetus-​ ja kulttuuriministeriö 12.12.2017: varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.1.2018 lukien.

5. Opetus-​ ja kulttuuriministeriö 15.12.2017: ajankohtaista liikuntatoimen kentässä:

 • Liikunnan vastuualueen johtajan tervehdys
 • Liikuntapoliittisen selonteon valmistelu käynnissä
 • Valtakunnallisen harrastuspassin valmistelu myös käynnissä
 • Soveltava liikunta oli mukana syksyn AVI-​koulutuksissa 4.1. VAU ry:n Löydä oma seura -​palvelu auttaa tukea tarvitsevia liikunnan pariin
 • Terveyttä ja hyvinvointia edistävien liikuntaohjelmien yhteisseminaari 20.-​21.3.2018
 • Voimaa vanhuuteen -​kärkikuntia jo 77
  Elämäni eläkevuodet -​valmentajakoulutus
  Vie vanhus ulos -​kampanjassa ulkoiltiin 128 paikkakunnalla
 • Seuraverkko kehittyy ja leviää.

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta päättää merkitä em. ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin. 


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.