Hyvinvointilautakunta, kokous 14.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Ilmoitusasiat

Valmistelija

 • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

1. Valtionavustukset

 • Opetushallituksen päätös 15.5.2018: Valtionavustustus koulun kerhotoiminnan tukemiseen 7 000 €.
 • Itä-​Suomen aluehallintoviraston päätös 943/2018: Valtionavustus Liikkuva koulu -​hankkeelle 8 900 €.
 • Opetushallituksen päätös 30.5.2018: Valtionavustus esi-​ ja perusopetuksen tasa-​arvoa edistäviin toimenpiteisiin,​ erityisopetuksen laadun kehittämiseen,​ siihen liittyvään avustajien palkkaamiseen ja opetusryhmien joustavaan muodostamiseen sekä alueellisen eriarvoistumisen torjuntaan 15 000 €.

 • Itä-​Suomen aluehallintoviraston päätös 3570/2017: Valtionavustus Kerhotoiminnan yhteishankkeelle 9 000 €.

 • Itä-​Suomen aluehallintoviraston päätös 2943/2017: Valtionavustus etsivään nuorisotyöhön 32 500 €.

 • Itä-​Suomen aluehallintoviraston päätös 3743/2017: Valtionavustus urheiluhallin laajennukseen ja kaukaulon käyttäjien tiloille 36 000 €.

 • Opetushallituksen päätös 17.4.2018: Valtionavustus kansalaisopiston opintoseteleihin 2 000 €.

2. Pöytäkirjat ja päätökset

 • Nuorisovaltuuston pöytäkirja 9.3.2018: Puumala Rock,​ palaute Soundista.
 • Nuorisovaltuuston pöytäkirja 6.4.2018: Kommentit kuntastrategiaan,​ Puumala Rock,​ ikäihmisten seminaarin kahvitus,​ Puumala "Amazing Race"iin osallistuminen.
 • Mikkelin elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtajan päätös 10.4.2018 § 8: Puumalan kirjastonhoitajaksi valittu Karoliina Lindén.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta päättää merkitä em. ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.