Hyvinvointilautakunta, kokous 14.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Hyvinvointipalvelujen talousarvioin toteuma 1.1.-30.4.2018

PuuDno-2018-133

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Liitteessä olevassa taulukossa on esitetty hyvinvointipalvelujen talousarvion toimintakatteen toteuma ajalta 1.1.-30.4.2018 vastuualueittain. Toteuma-ajankohdan mukainen vertailuprosentti on 33,33.

Kokonaisuudessaan hyvinvointipalvelujen toteuma on tarkasteluajankohtana 31 % talousarviosta. Tilikauden tasaisen vauhdin ennusteen mukaan vuoden 2018 talousarvion toimintakate näyttäisi alittuvan 8,3 %:lla.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta päättää merkitä hyvinvointipalvelujen talousarvion toimintakatteen toteuman ajalta 1.1.-30.4.2018 tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.