Hyvinvointilautakunta, kokous 14.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Nuorisovaltuuston edustajan läsnäolo- ja puheoikeus hyvinvointilautakunnan kokouksessa 2019

PuuDno-2017-122

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan kunnan hallintosäännön 94 §:n mukaan nuorisovaltuuston puheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus hyvinvointilautakunnan kokouksessa. Poikkeuksena on tilanne, kun käsiteltävänä on salassa pidettäviä asioita.

Hyvinvointilautakunta päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta.

Hyvinvointilautakunta päätti kokouksessaan 26.2.2018 § 13, että nuorisovaltuuston puheenjohtajan lisäksi myös nuorisovaltuuston hyvinvointilautakuntaan nimeämällä edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus hyvinvointilautakunnan kokouksessa siihen saakka, kunnes nuorisovaltuuston toimikausi päättyy.

Nuorisovaltuuston toimikausi päättyi 31.12.2018.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta päättää, että nuorisovaltuuston puheenjohtajan lisäksi myös nuorisovaltuuston mahdollisesti hyvinvointilautakuntaan nimeämällä muulla edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus hyvinvointilautakunnan kokouksissa lukuun ottamatta salassa pidettäviä asioita vuonna 2019.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Vapaa-aikasihteeri ja nuorisovaltuusto