Hyvinvointilautakunta, kokous 14.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Nuoriso- ja liikuntapalvelujen käyttömaksut 1.1.2019 lukien

PuuDno-2019-32

Valmistelija

  • Virpi Tuovinen, vapaa-aikasihteeri, virpi.tuovinen@puumala.fi

Kuvaus

Nuoriso- ja liikuntapalvelujen käyttömaksut on edellisen kerran vahvistettu 1.1.2015 lukien. Sen jälkeen on hyvinvointilautakunta tehnyt liikuntapalvelujen osalta useita erillisiä päätöksiä uuden toiminnan tai jonkun toimintaryhmän maksuista.

Vapaa-aikasihteeri on koonnut liitteeseen kaikkien päätösten maksut ja maininnat maksuttomuuksista. Liikuntapalvelujen osalta mitään maksuja ei ole korotettu ja lasten ja nuorten vakiovuorojen lisäksi myös yksittäiset vuorot ovat maksuttomia.

Nuorisotalon käyttömaksuja on muutettu niin, että lasten ja nuorten toiminta on maksutonta (ennen 3,50 €/tunti). Muiden toimijoiden osalta maksua on korotettu 15 euroon/tunti (ennen puumalalaiset nuoriso- ja kulttuurijärjestöt ja kansalaisopiston ryhmät 3,50 €/tunti sekä muiden puumalalaisten yhdistysten ja yritysten päiväkäyttö kerho ym. viikottaiseen toimintaan 10 €/tunti), jotta nuorisotalon kustannusten jyvittäminen myös muille toimijoille toteutusi paremmin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta päättää liitteen mukaiset nuoriso- ja liikuntapalvelujen käyttömaksut 1.1.2019 lukien.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Vapaa-aikasihteeri