Hyvinvointilautakunta, kokous 14.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Ilmoitusasiat

Kuvaus

1. Valtionosuudet ja -avustukset

 • Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 15.11.2018 kansalaisopistojen vuoden 2019 valtionosuuden perusteena käytettävien opetustuntien määrän vahvistamisesta ja opetustuntien yksikköhinnan määräämisestä: Puumalan kansalaisopiston opetustuntien määrä 2 084 ja opetustunnin hinta 84,65 €.
 • Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 15.11.2018 liikuntatoiminnan ja nuorisotyön yksikköhinnoista vuonna 2019: liikuntatoimen yksikköhinta 12,00 € kunnan asukasta kohden, nuorisotyön yksikköhinta 15,00 € kunnan alle 29-vuotiasta asukasta kohden.
 • Opetus- ja kultuuriministerön päätös 29.11.2018 kirjastojen vähälevikkisen laatukirjallisuuden hankintoihin varatun käyttämättä jääneen määrärahan uudelleen kohdentaminen: Puumalan kunta 500 €.
 • Opetushallituksen päätös 11.12.2018 valtion erityisavustuksesta koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseen sekä siihen liittyviin kokeiluihin: Puumalan yhtenäiskoululle 17 000 € joustavan alkuopetuksen malliin ja vaativan erityisen tuen toteuttamiseen.

 

2. Haetut valtionavustukset

 • Etsivään nuorisotyöhön 30 000 € ajalle 1.1.-31.12.2019
 • Lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan 10 000 € ajalle 1.6.2019-31.5.2020
 • Jatkohakemus liikunnallisen elämäntavan paikalliseen kehittämiseen 10 120 € ajalle 1.1.-30.6.2019

 

3. Pöytäkirjat ja pöytäkirjojen otteet

 • Nuorisovaltuuston pöytäkirja 30.11.2018: Nuorisovaltuuston jäsenet (9: Ahonen Mimmi, Asikainen Aino, Hurskainen Vilma, Kaarre Jussi, Kasanen Eerika, Manninen Elmeri, Martikainen Arttu, Martikainen Siiri ja Pukarinen Eetu) kaudelle 1.1.-31.12.2019.
 • Valtuuston päätös 10.12.2018 § 38: Valtuusto hyväksynyt lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2018-2021 hyvinvointilautakunnan esityksen mukaisesti.
 • Valtuuston päätös 10.12.2018 § 39: Valtuusto hyväksynyt suunnitelman ikääntyneen väestön tukemiseksi 2018-2021 hyvinvointilautakunnan esityksen mukaisesti.

 

4. Etelä-Savon osaamisstrategia 2018-2021. Tavoitteet: Yhteiskunnan tarpeisiin on osaavaa työvoimaa, osaamistaso ja koulutusmyönteisyys nousee maakunnassa, oppijoiden siirtyminen koulutusasteiden sekä oppilaitoksen ja työelämän välillä on sujuvaa, kaikki pysyvät yhteiskunnassa mukana - teemme osamme osallisuuden lisäämiseksi, tarjoamme houkuttelevaa koulutusta houkuttelevassa maakunnassa, maakuntamme viestituotteisiin kuuluu korkeatasoinen osaaminen.

 

5. Kouluterveyskyseyn toteuttaminen 2019: perusopetuksen 4. ja 5. vuosiluokan oppilaat 1.-29.3.2019, perusopetuksen 4. ja 5. vuosiluokan oppilaiden huoltajat 1.3.-30.4.2019, perusopetuksen 8. ja 9. vuosiluokan oppilaat 1.-30.4.2019.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta päättää merkitä em. ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.