Hyvinvointilautakunta, kokous 14.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Hyvinvointipalvelujen talousarvion toteuma 1.1.-31.12.2018

PuuDno-2018-133

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Liitteessä olevassa taulukossa on esitetty hyvinvointipalvelujen talousarvion toteuma ajalta 1.1.-31.12.2018 vastuualueittain.

Kokonaisuudessaan hyvinvointipalvelujen toteuma on 92 % talousarviosta ja ennusteen mukaan vuoden 2018 talousarvio näyttäisi alituvan 8,3 %. Kaikki vuoden 2018 ostolaskut eivät näy vielä raportissa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta päättää merkitä hyvinvointipalvelujen talousarvion toteuman ajalta 1.1.-31.12.2018 tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.