Hyvinvointilautakunta, kokous 14.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Hyvinvointipalvelujen talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2019

PuuDno-2018-134

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Valtuusto on hyväksynyt kokouksessaan 10.12.2018 § 37 vuoden 2019 talousarvion. Hyvinvointipalvelujen määrärahat (ulkoiset ja sisäiset) vastuualueittain ovat seuraavat:

Hyvinvointilautakunta toimintatulot                0
  toimintamenot    -144 892
  toimintakate    -144 892
     
Opetuspalvelut toimintatulot       47 560
  toimintamenot -2 161 824
  toimintakate -2 114 264
     
Varhaiskasvatus toimintatulot       13 000
  toimintamenot    -556 233
  toimintakate    -543 233
     
Nuoriso- ja liikuntapalvelut toimintatulot       69 440
  toimintamenot    -413 642
  toimintakate    -344 202
     
Aikuiskoulutuspalvelut toimintatulot       39 620
  toimintamenot    -307 348
  toimintakate    -267 728
     
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut toimintatulot       15 370
  toimintamenot    -244 110
  toimintakate    -228 740
     
Hyvinvointipalvelut yhteensä toimintatulot     184 990
  toimintamenot -3 828 049
  toimintakate -3 643 059

 

Puumalan kunnan hallintosäännön mukaan lautakunta hyväksyy talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelman. Vuoden 2019 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan hyvinvointilautakunnan tulee hyväksyä talousarvion käyttösuunnitelma talousarvion täytäntöönpanoa varten.

Hyvinvointipalvelujen vuoden 2019 talousarvion käyttösuunnitelma on liitteenä.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä hyvinvointipalvelujen talousarvion käyttösuunnitelman vuodelle 2019 liitteen mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Palvelujohtaja, peruskoulun rehtori, luokanopettaja/apulaisrehtori, päiväkodin johtaja, vapaa-aikasihteeri, kansalaisopiston rehtori, markkinointipäällikkö ja talouspalvelut