Hyvinvointilautakunta, kokous 14.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Hyvinvointipalvelujen sisäisen valvonnan raportti vuodelta 2018

PuuDno-2018-11

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Sisäisen valvonnan ohjeen mukaan valvontasuunnitelman toteutumisesta tulee raportoida ao. lautakuntaa.

Liitteenä on vuoden 2018 raportti. Liite on salainen (julkisuuslaki 24 § 15 mom: ...asiakirjat, jotka sisältävät tietoja viranomaisen tehtäväksi säädetystä tarkastuksesta tai muusta valvontatoimeen liittyvästä seikasta, jos tiedon antaminen niistä vaarantaisi valvonnan tai sen tarkoituksen toteutumisen tai ilman painavaa syytä olisi omiaan aiheuttamaan vahinkoa osaan osalliselle).

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta päättää merkitä hyvinvointipalvelujen sisäisen valvonnan raportin vuodelta 2018 tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.