Hyvinvointilautakunta, kokous 13.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Yhtenäiskoulun valtakunnallisten kokeiden tulokset

PuuDno-2021-17

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Peruskoulun rehtori on toimittanut hyvinvointilautakunnalle koonnin keväällä 6.- ja 9. luokkien oppilaille järjestetyistä matematiikan, äidinkielen ja englannin kielen valtakunnallisista kokeista sekä 1. luokan ääneen lukemisen ja kirjoituksen testeistä. Tulokset olivat seuraavat:

  • 9. luokan matematiikan kokeessa Puumalan arvosana oli hieman valtakunnallisen keskiarvon yläpuolella. Puumalan keskiarvo oli 6,63, valtakunnallinen keskiarvo 6,5.
  • 6. luokan matematiikan kokeessa Puumalan arvosana oli hieman valtakunnallisen keskiarvoa alempi: Puumalan keskiarvo oli 6,82, valtakunnallinen keskiarvo oli 7.
  • 9. luokan äidinkielen kokeessa Puumalan arvosana oli 8,25. Valtakunnallista keskiarvoa ei ole saatavissa. Koe mittasi kielitaitoa, lukutaitoa kaunokirjallisissa ja asiateksteissä, kirjoitustaitoa ja tiedon haun taitoja, lähinnä lähdekriittisyyttä.
  • 6. luokan äidinkielen ymmärtävän lukemisen testissä puumalalaiset jäivät alle ikäryhmän keskitason, teknisen lukemisen ja oikeinkirjotuksen testeissä puumalalaiset olivat ikäryhmän keskitasoa.
  • 1. luokan ääneen lukemisen testissä arvioitiin lukunopeuden kehittymistä joulukuusta 2020 toukokuuhun 2021. Kirjoituksen kehitystason mittarilla arvioitiin kirjoitustaidon kehittymistä joulukuusta 2020 toukokuuhun 2021. Molemmissa vertailuissa oli pääsääntöisesti tapahtunut kehitystä. Eniten kehitystä oli tapahtunut niiden oppilaiden osalta, jotka olivat saaneet erityisopettajan tukea suomen kielessä yleisen tuen lisäksi.
  • 9. luokan englannin kielen kokeessa puumalaisten keskiarvo oli hieman yli valtakunnallisen keskiarvon ja selvästi yli itäsuomalaisen keskiarvon: Puumalan keskiarvo 52,97 pistettä, valtakunnallinen keskiarvo 52,55 pistettä, Itä- Suomen keskiarvo 47,92 pistettä.
  • 6. luokan englannin kielen kokeessa Puumalan keskiarvo oli 7. Valtakunnallista vertailutietoa ei ole saatavilla.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta päättää merkitä Puumalan yhtenäiskoulun valtakunnallisten kokeiden tulokset tietoonsa saatetuiksi.

 

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

Peruskoulun rehtori