Hyvinvointilautakunta, kokous 13.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Yhtenäiskoulun lukuvuoden 2020-2021 arviointi

PuuDno-2021-17

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan yhtenäiskoulu on tehnyt lukuvuodesta 2020-2021, sen tavoitteista ja niiden toteutumisesta väliarvioinnin syyslukukauden lopussa ja koko lukuvuoden arvioinnin toukokuussa. Lukuvuosiarvioinnin tulokset on käyty henkilökunnan kanssa läpi elokuussa suunnittelupäivien yhteydessä. Arviointeihin osallistuivat sekä opettajat että koulunkäynninohjaajat.

Arviointiraportti on liitteenä.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta päättää merkitä liitteenä olevan Puumalan yhtenäiskoulun lukuvuoden 2020-2021 arvioinnin tietoonsa saatetuksi. Lisäksi hyvinvointilautakunta päättää kiittää yhtenäiskoulua kuntastrategian ja sen hyvinvointipalvelujen toimeenpano-ohjelman mukaisesta toiminnasta, koronaepidemian aiheuttaman poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen hyvästä toteutuksesta sekä valtion erityisavustusten hakemisesta ja käytöstä oppilaiden hyväksi.

 

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

Peruskoulun rehtori