Hyvinvointilautakunta, kokous 13.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Pöytäkirjan tarkastus

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Hyvinvointilautakunta valitsee tälle kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Pöytäkirja tarkastetaan mahdollisuuksien mukaan heti kokouksen jälkeen ja se on nähtävänä kuntalain 140 §:n mukaisesti kunnan verkkosivuilla.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Pöytäkirjantarkastajat on valittu aakkosjärjestyksen mukaan. Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Mari Granfelt ja Kaija Hannula.

 

Päätös

Tämän pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eine Savolainen ja Kaija Hannula.