Hyvinvointilautakunta, kokous 13.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Nuorisotalon käyttömaksujen tarkistus 1.10.2021 alkaen

PuuDno-2019-32

Valmistelija

  • Virpi Tuovinen, vapaa-aikasihteeri, virpi.tuovinen@puumala.fi

Kuvaus

Hyvinvointilautakunta on hyväksynyt 23.3.2020 § 27 edellisen kerran nuoriso- ja liikuntapalvelujen käyttömaksut 1.6.2020 lukien. Käyttäjien toiveesta käyttömaksuihin tulisi lisätä nuorisotalon vuokrauksen tuntihinta perhejuhlien osalta sekä nuorisotalon pöytien ja tuolien vuokraaminen. Nykyisten käyttöhintojen mukaan nuorisotalon vuokraus perhejuhliin on 130 €/päivä eikä pöydille ja tuoleille ole määritelty vuokrahintaa.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta päättää muuttaa nuoriso- ja liikuntapalvelujen käyttömaksuja 1.10.2021 alkaen seuraavasti:

  • Perhetilaisuudet 15 € tunti tai 130 €/päivä
  • Nuorisotalon pöydät. Pöytävuokraan sisältyy 6 tuolia/pöytä.
    • 1-5 pöytää 15,00 €
    • 6-10 pöytää 24,00 €
    • Vuokraaja huolehtii itse pöytien ja tuolien kuljettamisesta. Pöydät ja tuolit on palautettava ehjinä ja puhtaina. Vuokraaja on velvollinen korvaamaan rikkoutuneet kalusteet.

Muilta osin noudatetaan 23.3.2020 § 27 hyväksyttyjä ja 1.6.2020 voimaan tulleita käyttömaksuja.

Päivitetyt nuoriso- ja liikuntapalvelujen käyttömaksut ovat liitteenä.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Vapaa-aikasihteeri