Hyvinvointilautakunta, kokous 13.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Liehtalanniemen museotilan toimintakertomus 2021

PuuDno-2021-17

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Markkinointipäällikkö on laatinut Liehtalanniemen museotilan toimintakertomuksen kesältä 2021. Liehtalanniemen museotilan pehtoori on laatinut palautteen työskentelystä kesällä 2021.

Toimintakertomus on liitteenä ja palaute työskentelystä oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta päättää merkitä Liehtalanniemen museotilan toimintakertomuksen ja pehtoorin palautteen työskentelystä kesältä 2021 tietoonsa saatetuksi.

 

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

Markkinointipäällikkö