Hyvinvointilautakunta, kokous 13.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Kuntalaisaloite: siivousseteleiden käyttö tukemaan ikäihmisten kotona asumista

PuuDno-2021-30

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

Eeva-Liisa Isosaari on jättänyt 10.2.2021 seuraavan aloitteen:
" Siivousseteleiden käyttö tukemaan ikäihmisten kotona asumista

Esitän kuntalaisaloitteena, että Puumalan kunta tarjoaisi iäkkäille kuntalaisilleen, Puumalassa kotonaan asuville siivoussetelin.

Siivousseteli olisi käytettävissä esimerkiksi kaksi kertaa keväällä ja kaksi kertaa syksyllä. Voimavarojen ehtyessä siivous jää yleensä taka-alalle. Hyvä ja raikas sisäilma sekä pölyttömyys tukevat kaikkien ja etenkin esimerkiksi astmaatikkojen ja allergikkojen kotona asumista.

Siivoussetelit toimisivat ennaltaehkäisevästi laitoshoitoon siirtymisen ajankohtaisuudessa. Kukapa ei kotonaan haluaisi asua ja viihtyä".

Päätösehdotus

Esittelijä

Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää lähettää asian hyvinvointipalvelujen toimialan valmisteltavaksi ja edellyttää, että asiassa kuullaan myös vanhus- ja vammaisneuvostoa. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta päättää pyytää vanhus- ja vammaisneuvoston lausunnon asiasta.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.