Hyvinvointilautakunta, kokous 13.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 52 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

1. Valtionavustukset

  • Opetushallitus on myöntänyt 27.5.2021 valtionavustusta Koulun kerhotoiminnan tukemiseen 10 000 € ajalle 2.8.2021-31.12.2022. Omarahoitus 4 286 €.
  • Itä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt 1.6.2021 erityisavustusta harrastamisen Suomen mallin toteuttamiseen 13 000 € ajalle 1.10.2021-30.6.2022. Omarahoitus 3 250 €.
  • Opetushallitus on myöntänyt 17.6.2021 vapaan sivistystyön opintoseteliavustusta 2 000 € ajalle 18.6.2021-31.12.2022. Omarahoitusosuus 0 €.
  • Itä-Suomen aluehallintoviraston valtionavustuksen palautuspyyntö koskien kerhotoiminnan yhteishanketta: Toteutuneet kustannukset 8 239,01 €, myönnetty avustus 9 000 €, palautettava määrä 1 584,90 €.
  • Itä-Suomen aluehallintoviraston valtionavustuksen palautuspyyntö koskien Vauhtia Viikareihin! -hanketta: Toteutuneet kustannukset 6 852,20 €, myönnetty avustus 4 500 €, palautettava määrä 1 073,90 €.
  • Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt 6.9.2021 valtion erityisavustusta varhaiskasvatukseen ja esi- ja perusopetukseen koronaepidemian vaikutusten tasoittamiseksi 30 000 € vuosille 2021-2022. Omarahoitusosuus 1 579 €.

 

2. Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmän pöytäkirja 7.6.2021: Omaolovalmennusten käyttöönotto Essoten alueella, arviointia ja yhteenvetokeskustelua hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä kaudella 2017-2021, terveyttä edistävien sairaaloiden ja organisaatioiden uudistetut laatustandardit.

3. Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote 30.6.2021: Etsivä nuorisotyö -yhteydenottojärjestelmä - kenenkään ei tarvitse selviytyä yksin.

4. Opetushallituksen määräys 14.7.2021: Opetuksen ja koulutuksen järjestäjien, oppilaitoksen ylläpitäjien sekä kuntien tietojen tallentaminen oppivelvollisuusrekisteriin.

5. Puumalan valtuuston päätös 16.8.2021 § 40: Kunnalliset ilmoitukset julkaistaan valtuustokaudella 2021-2025 kunnan verkkosivuilla sekä Puumala-lehdessä. Henkilöstön rekrytointia koskevien ilmoitusten julkaisussa käytetään kulloinkin tarkoituksenmukaisinta kanavaa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta päättää merkitä em. ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.