Hyvinvointilautakunta, kokous 13.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Hyvinvointipalvelujen talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2021

PuuDno-2021-34

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Liitteessä olevassa taulukossa on esitetty hyvinvointipalvelujen talousarvion toteuma ajalta 1.1.- 30.6.2021 vastuualueittain. Toteuma-ajankohdan mukainen vertailuprosentti on 50,00.

Liitteenä on myös hyvinvointipalvelujen puolivuotisraportti, jossa on kärkitavoitteiden, toiminnan ja talouden toteumat.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta päättää merkitä hyvinvointipalvelujen talousarvion toteuman ajalta 1.1.- 30.6.2021 tietoonsa saatetuksi.

 

Päätös

Merkittiin tiedoksi.