Hyvinvointilautakunta, kokous 13.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 Hyvinvointipalvelujen sisäisen valvonnan raportti I/2021

PuuDno-2021-33

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Sisäisen valvonnan ohjeen mukaan valvontasuunnitelman toteutumisesta tulee raportoida ao. lautakuntaa.

Sisäisen valvonnan raportti I/2021 on liitteenä.

Liitteet ovat salaisia (julkisuuslaki 24 § 15 mom.: ...asiakirjat, jotka sisältävät tietoja viranomaisen tehtäväksi säädetystä tarkastuksesta tai muusta valvontatoimeen liittyvästä seikasta, jos tiedon antaminen niistä vaarantaisi valvonnan tai sen tarkoituksen toteutumisen tai ilman painavaa syytä olisi omiaan aiheuttamaan vahinkoa osaan osalliselle).

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta päättää merkitä hyvinvointipalvelujen sisäisen valvonnan raportin I/2021 tietoonsa saatetuksi.

 

Päätös

Merkittiin tiedoksi.