Hyvinvointilautakunta, kokous 13.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Hyvinvointilautakunnan pöytäkirjapitäjän valinta valtuustokaudelle 2021 -2025

PuuDno-2021-183

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Hallintosäännön 108 §:n mukaan pöytäkirjanpitäjänä toimii toimielimen tehtävään määräämä henkilö.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Hyvinvointilautakunnan pöytäkirjapitäjäksi valitaan hallintoasiantuntija Mervi Kelloniitty ja hänen varahenkilöksi hallintopäällikkö Annakaisa Arilahti toimikaudeksi 2021 - 2025.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.