Hyvinvointilautakunta, kokous 13.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Ilmoitusasiat

Valmistelija

 • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

 1. Valtionosuudet ja -avustukset
 • Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 15.11.2019 liikuntatoiminnan ja nuorisotyön yksikköhinnoista vuonna 2020. Liikuntatoiminta 12,00 €/asukas, nuorisotyö 15,00 €/kunnan alle 29-vuotias asukas.
 • Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 19.11.2019 kansalaisopistojen vuoden 2020 valtionosuuden perusteena käytettävien opetustuntien määrän vahvistamisesta ja opetustuntien yksikköhinnan määräämisestä. Puumala: 2 086 opetustuntia, 84,37 €/opetustunti, valtionosuuden laskennallinen peruste 175 996 €.
 • Opetushallituksen päätös 11.12.2019: Valtion erityisavustus tutoropettajien toimintaan ja osaamisen kehittämiseen 5 000 €. Hyväksytyt kokonaismenot 6 297 €, kunnan omarahoitusosuus 1 297 €.
 • Itä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt valtion erityisavustusta Kesäharrastuksia lapsille ja nuorille -hankkeelle 21 125 €.
 • Itä-Suomen aluehallintoviraston ei ole myöntänyt valtion erityisavustusta Digitaalisen nuorisotyön hankkeelle.

 

 1. Valtionavustushakemukset
 • Erityisavustushakemus lukutaidon vahvistamiseen ja lukemisen ilon herättämiseen esi- ja alkuopetuksessa 1.8.2020-31.7.2022. Kustannusarvio 47 500 €, johon haetaan 100 %:n avustus.
 • Valtionavustushakemus etsivään nuorisotyöhön 1.1.-31.12.2020. Kustannusarvio 43 855 €, johon haetaan valtionavustusta 30 000 €.
 • Valtionavustushakemus lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan (kerhotoiminnan yhteishanke) 1.6.2020-31.5.2021. Kustannusarvio 11 200 €, johon haetaan valtionavustusta 9 000 €.
 • Avustushakemus liikunnallisen elämäntavan paikalliseen kehittämiseen (Vauhtia viikareihin) 1.4.2020-31.12.2021. Kustannusarvio 9 000 €, johon haetaan valtionavustusta 4 500 €.

 

 1. Opetus- ja kulttuuriministeriön kirje 12.12.2019: Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkastus voimaan 1.1.2020.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta päättää merkitä em. asiat tietoonsa saatetuiksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.