Hyvinvointilautakunta, kokous 11.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Hyvinvointilautakunta valitsee tälle kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Pöytäkirja tarkastetaan mahdollisuuksien mukaan heti kokouksen jälkeen ja se on nähtävänä kunnan asiointipisteessä keskiviikkona 13.3.2019 sekä kuntalain 140 §:n mukaisesti kunnan verkkosivuilla.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Elisa Lempiäinen ja Asko Luukkonen.

Päätös

Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pirkko Ihanamäki ja Asko Luukkonen.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.