Hyvinvointilautakunta, kokous 11.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Kuntalaisaloite Puumalan kunnantalon edessä olevan aukion nimeämiseksi Kansalaistoriksi

PuuDno-2018-17

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan kuntaan on saapunut kuntalaisaloite.fi -palvelun kautta Anne Kietäväisen tekemä aloite, jossa ehdotetaan, että Puumalan kunnantalon edessä oleva aukio nimetään Kansalaistoriksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää, että kunnantalon edessä oleva aukio nimetään Kansalaistoriksi.

Lisäksi kunnanhallitus päättää, että

  • Nimeämisjuhla on Joulunavauksen yhteydessä 8.12.
  • Kansalaistorista aletaan kehittämään yhteisöllistä tilaa kuntalaisten ja esim. oppilaskunnanhallituksen jo ilmaistujen toiveiden pohjalta.

 

Kunnanjohtajan muutettu ehdotus: Kunnanhallitus suhtautuu myönteisesti kuntalaisaloitteeseen. Kunnanhallitus päättää järjestää nimikilpailun ja kerätä kuntalaisilta toimintaideoita aukion kehittämiseksi.

Päätös

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä kunnanjohtajan muutetun ehdotuksen.

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Nimikilpailu julistettiin avoimeksi Puumala-lehdessä 13.12.2018 ja se oli voimassa 15.1.2019 saakka. Nimi tuli olla puheessa ja kirjoiteuksessa helposti taivutettava ja siihen oli sisällytettävä sana "tori" tai "aukio". Nimiehdotus ei saanut olla loukkaava eikä hyvän tavan tai lain vastainen. Osallistuja sai ehdottaa useampaa nimeä. Lisäksi kunta ilmoitti, että se ei sitoudu valitsemaan nimeä kilpailuehdotusten joukosta ja sillä on oikeus suunnitella kohteen lopullinen nimi saatuja ehdotuksia hyödyntäen.

Nimiehdotuksia tuli määräaikaan mennessä erittäin runsaasti. Nimiehdotukset ovat liitteenä.

Hyvinvointipalvelujen johtoryhmä on käynyt nimiehdotukset läpi ja ehdottaa hyvinvointilautakunnalle, että se ehdottaisi kunnanhallitukselle kunnantalon edustan nimeksi Puolukkatori. Perustelut esitykselle ovat: nimi on lyhyt ja hyvin muistettava, nimellä on historia, joka liittyy kunnantaloon (puolukkalinna) ja nimi herättää mielenkiintoa. Lisäksi hyvinvointipalvelujen johtoryhmä esittää, että kunnantalon edustalle laitetaan nimikyltti ja nimen julkistamiseksi järjestetään juhlalliset avajaiset puolukka-teemalla (tarjolla olisi puolukkaa kaikiisa muodoissa sekä puolukka aiheista musiikkia ja runoja).

Nimikilpailun yhteydessä yleisöä pyydettiin antamaan toimintaideoita aukion käytön monipuolistamiseksi kuntalaisten, vapaa-ajanasukkaiden ja matkailijoiden käyttöön.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta päättää tehdä kunnanhallitukselle seuraavan ehdotuksen:

Kunnanhallitus päättää, että kunnantalon edustan nimeksi tulee Puolukkatori. Lisäksi kunnanhallitus päättää tilata torille nimikyltin ja järjestää nimen julkistamistilaisuuden ja torin avajaiset puolukka-teemalla.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.