Hyvinvointilautakunta, kokous 11.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Ilmoitusasiat

Kuvaus

1. Valtionosuudet

 • Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 29.11.2018 aamu- ja iltapäivätoiminnan yksikköhinnasta ja ohjaustuntien laskennallisesta määrästä vuonna 2019: yksikköhinta 26,00 €, Puumalan ohjaustunnit 704, valtionosuuden peruste 18 304 €, valtionosuus 57 % = 10 433 €.
 • Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 5.12.2018 aamu- ja iltapäivätoiminnan vuoden 2018 ohjaustuntien laskennallisen määrän oikaisusta: Puumalan ohjaustunnit 648 (aikaisempi päätös 646).
 • Valtiovarainministeriön päätös 28.12.2018 peruspalvelujen valtionosuudesta ja verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauksen vahvistamisesta vuonna 2019: Puumalan peruspalvelujen valtionosuus 8.312.335 €, josta verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus 963.422 €.
 • Valtiovarainministeriön päätös 28.12.2018 kotikuntakorvauksen perusosasta vuodelle 2019: Puumalassa 6.600,17 €.
 • Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 28.12.2018 esi- ja perusopetuksen yksikköhinnoista vuonna 2019.
 • Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 31.12.2018 opetus- ja kulttuuritointa varten kunnalle käyttökustannuksiin myönnettävän valtionosuuden tarkistamisesta vuodelle 2018: Puumalan valtionosuus -355 684 € (aikaisempi päätös -356 137 €).
 • Opetus- ja kultuuriministeriön päätös 31.12.2018 opetus- ja kulttuuritointa varten kunnalle käyttökustannuksiin myönnettävästä valtionosuudesta vuodelle 2019: Puumalan valtionosuus -290 728 €.

 

2. Hankkeet

 • Koulun kerhotoiminnan kehittäminen 1.9.2017-31.12.2018, loppuraportti: menot 24.253 €, valtionavustus 8.400 €.
 • Etsivä nuorisotyö 1.1.-31.12.2018, selvitys valtionavustuksen käytöstä: menot 35.991,19 €, valtionavustus 30.000 €.
 • Kunnon Puumala -hanke 1.1.-31.12.2018, selvitys valtionavustuksen käytöstä: menot 39.216,14 €, valtionavustus 18.000 €.
 • Itä-Suomen Aluehallintoviraston päätös 5578/2018: Liikunnallisen elämäntavan paikalliseen kehittämiseen myönnetty valtionavustusta 10.000 € (kustannukset 24.682 €, avustuksen enimmäisosuus hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista 50 %).

 

3. Pöytäkirjat

 • Nuorisovaltuusto 11.1.2019: puheenjohtajaksi Eerika Kasanen, varapuheenjohtajaksi Arttu Martikainen, maakunnallisen nuorisovaltuuston edustajaksi Eerika Kasanen (varalle Mimmi Ahonen), valtuustoon edustajaksi Arttu Martikainen, hyvinvointilautakuntaan edustajiksi Eerika Kasanen ja Aino Asikainen, Orvokki-ryhmään edustajiksi Elmeri Manninen ja Siiri Martikainen, Puumalan 4H-yhdistys ry:n hallitukseen Eetu Pukarinen ja Vilma Hurskainen, Puumalan nuoriso- ja liikuntapalvelujen hanketyöryhmiin Mimmi Ahonen ja Jussi Kaarre, nuorisovaltuuston johtosäännön korjaamisehdotus, toimintasuunnitelma vuodelle 2019, kokousajankohdat, nuorisokahvilaa ei koettu tarpeelliseksi ja asia on nuorisovaltuuston mielestä loppuun käsitelty.
 • Nuorisovaltuusto 15.2.2019: nuorisovaltuuston mielipide ESSOTEn perhe- ja sosiaalipalveluista, Sivistystoimen strategiatyöpajaan Arttu Martikainen ja Aino Asikainen, huppareiden hankinta nuorisovaltuustolle.

 

4. Esitys Etelä-Savon Ohjaamo-toiminnaksi nuorille.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta päättää merkitä em. ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.