Hyvinvointilautakunta, kokous 11.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Hyvinvointipalvelujen talousarvion toteuma 1.-31.1.2019

PuuDno-2019-24

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Liitteessä olevassa taulukossa on esitetty hyvinvointipalvelujen talousarvion toteuma ajalta 1.-31.1.2019 vastuualueittain. Toteuma-ajankohdan mukainen vertailuprosentti on 8,33.

Kokonaisuudessaan hyvinvointipalvelujen toteuma on tarkasteluajankohtana 7 % talousarviosta. Tilikauden tasaisen vauhdin ennusteen mukaan vuoden 2019 talousarvio näyttäisi alittuvan 18,13 %. On huomioitava, että näin ei tule käymään, koska vuoden aikana on paljon menoja, jotka eivät kerry tasaisesti kuukausittain.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta päättää merkitä hyvinvointipalvelujen talousarvion toteuman ajalta 1.-31.1.2019 tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.