Hyvinvointilautakunta, kokous 10.9.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Yhtenäiskoulun valtakunnallisten kokeiden tulokset

PuuDno-2018-8

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Peruskoulun rehtori on toimittanut hyvinvointilautakunnalle koonnin keväällä 6. ja 9. luokkien oppilaille järjestetyistä matematiikan, äidinkielen ja englannin kielen valtakunnallisista kokeista. Tulokset olivat seuraavat:

  • 9. luokan matematiikan kokeessa Puumalan arvosana oli valtakunnallisen keskiarvon kanssa sama, 6,75.
  • 6. luokan matematiikan kokeessa Puumalan arvosana oli valtakunnallisen keskiarvon kanssa sama, 8.
  • 9. luokan äidinkielen kokeessa keskiarvo oli 7,7, poikien keskiarvo oli 7,33 ja tyttöjen 8,14. Valtakunnallista vertailutietoa ei ole saatavissa.
  • 6. luokan äidinkielen testitulokset olivat seuraavat: Ymmärtävän lukemisen ja oikeinkirjotuksen testeissä puumalalaiset olivat ikäryhmän keskitasoa, teknisen lukemisen testissä puumalalaiset olivat hieman alle ikäryhmän keskitason.
  • 1. luokan ääneen lukemisen testissä arvioitiin lukunopeuden kehittymistä joulukuusta 2017 toukokuuhun 2018. Kirjoituksen kehitystason mittarilla arvioitiin kirjoitustaidon kehittymistä joulukuusta 2017 toukokuuhun 2018. Molemmissa vertailuissa oli tapahtunut kehitystä, etenkin niiden oppilaiden osalta, jotka olivat saaneet erityisopettajan tukea äidinkielessä yleisen tuen lisäksi.
  • 9. luokan englannin kielen kokeessa puumalaisten keskiarvo oli sekä valtakunnallisen että itäsuomalaisen keskiarvon alapuolella: Puumalan keskiarvo 46,07 pistettä, valtakunnallinen keskiarvo 54,38 pistettä, Itä-Suomen keskiarvo 51,82 pistettä.
  • 6. luokan englannin kielen kokeessa puumalalaisten keskiarvo oli valtakunnan keskiarvon tasolla: Puumalan keskiarvo oli 7,47, valtakunnallinen keskiarvo vaihteli 7 ja 8 välillä.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta päättää merkitä Puumalan yhtenäiskoulun valtakunnallisten kokeiden tulokset tietoonsa saatetuiksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.