Hyvinvointilautakunta, kokous 10.9.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Varhaiskasvatuksen toimintavuoden 2017-2018 arviointi

PuuDno-2018-8

Valmistelija

 • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Varhaiskasvatuksen toimintavuodelle 2017-2018 asetettiin syksyllä 2017 seuraavat tavoitteet:

 • vahaiskasvatussuunnitelman käyttöönotto, toteutus ja arviointi
 • varhaiskasvatuksen sisäisen yhteistyön sekä vanhempien, koulun (erityisesti esiopetus, 1. luokka ja apip-toiminta) ja sosiaali- ja terveystoimen kanssa tehtävän yhteistyön kehittäminen

 

Varhaiskasvatuksen toimintavuodelle 2017-2018 asetettiin syksyllä 2017 seuraavat painopisteet:

 • tarjoamme lapsille riittävästi liikuntaa, ulkoilua, ohjattua ja vapaata leikkiä sekä musiikkia
 • panostamme toiminnassamme kiireettömyyteen
 • toimimme avoimessa vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä huoltajien kanssa ja henkilöstön kesken
 • panostamme lapsen osaalisuuteen ja lapsen huomaamiseen
 • tarjoamme turvallisen kasvu- ja kasvatusympäristön

 

Varhaskasvatuksen toimintavuodelle 2017-2018 asetettiin syksyllä 2017 seuraavat teemat:

 • Suomen luonto
 • työkasvatus osaksi arkipäivää

 

Päiväkodin toimintavuodelle 2017-2018 asetettiin syksyllä 2017 seuraavat työyhteisön tavoitteet:

 • sitoudumme yhteisesti sovittuihin tavoitteisiin ja toimintatapoihin
 • opettelemme olemaan avoimia ja rehellisiä
 • kunnioitamme ja tuemme toistemme työtä
 • yhteisvastuullisuus lapsista

 

Lasten vanhemmat arvioivat toimintavuotta 2017-2018 vanhempainillassa. Arvioinnin yhteenveto on liitteenä nro 1.

Varhaiskasvatuksen henkilöstö arvioi toukokuussa toimintavuotta 2017-2018. Arvioinnin yhteenveto on liitteenä nro 2.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta päättää merkitä liitteenä olevat varhaiskasvatuksen toimintavuoden 2017-2018 arvioinnit tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.    


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.