Hyvinvointilautakunta, kokous 10.9.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Puumalan yhtenäiskoulun lukuvuoden 2017-2018 arviointi

PuuDno-2018-8

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan yhtenäiskoulun henkilöstö teki lukuvuodesta 2017-2018, sen tavoitteista ja niiden toteutumisesta, väliarvioinnin syyslukukauden lopussa ja koko lukuvuoden arvioinnin toukokuussa. Arviointi on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta päättää merkitä liitteenä olevan Puumalan yhtenäiskoulun lukuvuoden 2017-2018 arvioinnin tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.