Hyvinvointilautakunta, kokous 10.9.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 Ilmoitusasiat

Kuvaus

1. Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 19.6.2018: Erityisavustusta myönnetty 50 000 € Mikkelin seudun Taidemuuveihin.

2. Op Vakuutus Oy:n päätös 4.7.2018: Markkinaoikeuden päätöksen mukaista koulukuljetuksen hankinnasta määrättyä 10 000 €:n hyvitysmaksua ei vakuutusyhtiö korvaa, koska kunnan vakuutuksesta ei korvata laissa julkisista hankinnoista tarkoitetusta tarjousmenettelystä aiheutunutta vahinkoa tai hyvitysmaksua.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta päättää merkitä em. ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.