Hyvinvointilautakunta, kokous 10.9.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Hyvinvointipalvelujen talousarvion toteuma 1.1. - 31.7.2018

PuuDno-2018-133

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Liitteessä olevassa taulukossa on esitetty hyvinvointipalvelujen talousarvion toteuma ajalta 1.1. - 31.7.2018 vastuualueittain. Toteuma-ajankohdan mukainen vertailuprosentti on 58,33.

Kokonaisuudessaan hyvinvointipalvelujen toteuma on tarkasteluajankohtana 37 % talousarviosta. Tilikauden tasaisen vauhdin ennusteen mukaan vuoden 2018 talousarvio näyttäisi alittuvan 36,61 %. Tulosennusteeseen vaikuttaa mm. se, että yhtenäiskoulun, nuoriopalvelujen ja kansalaisopiston lukuvuodelle 2018-2019 myönnetyt erityisavustukset (46 150 €) on kokonaan kirjattu tälle vuodelle, vaikka ne kohdistuvat puoliksi ensi vuodelle. Kirjauskorjaukset on mahdollista tehdä vasta vuoden vaihteessa. Lisäksi osa toimintamenoista kohdistuu enemmän syksyyn. Nämä huomioiden näyttää siltä, että talousarvio tullaan silti alittamaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta päättää merkitä hyvinvointipalvelujen talousarvion toteuman ajalta 1.1. - 31.7.2018 tietoonsa saatetuksi.

 

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.