Vanhus- ja vammaisneuvosto, kokous 5.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Vanhustenviikko 6.-13.10.2019

PuuDno-2016-203

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Vanhustyön keskusliiton käynnistämät Vanhustenpäivä ja -viikko ovat maassamme pisimpään juhlittuja valtakunnallisia teematapahtumia! Vanhustenpäivää on vietetty jo vuodesta 1954 lähtien lokakuun ensimmäisenä sunnuntaina. Sitä seuraava viikko on Vanhustenviikko.

Vanhustenviikkoa vietetään tänä vuonna  6.-13.10.2019 teemalla Varaudu vanhuuteen - Gardera dig för ålderdomen.

Teemaa juhlistetaan koko vuoden ja keskusliitto kannustaa yhteisöjä ja organisaatioita järjestämään toimintaa ikääntyneille ihmisille erityisesti Vanhustenviikolla. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Vanhus- ja vammaisneuvosto päättää, että vanhustenviikon 6.-13.10.2018 suunnittelu aloitetaan yhteisellä suunnittelupalaverilla. Palaveriin kutsutaan edustajat varhaiskasvatuksesta, yhtenäiskoulusta, nuoriso- ja liikuntapalveluista, kansalaisopistosta, kulttuuripalveluista, vanhuspalveluista, seurakunnasta ja eri järjestöistä.

Lisäksi vanhus- ja vammaisneuvosto päättää nimetä edustajansa suunnittelupalaveriin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisäksi vanhus- ja vammaisneuvosto päätti, että suunnittelupalaveri pidetään torstaina 5.9.2019 klo 16.00 ja koko vanhus- ja vammaisneuvosto osallistuu siihen.

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Vanhustyön keskusliitto haluaa vahustenviikon kampanjalla kiinnittää huomiota ikääntymiseen, iäkkäisiin ihmisiin ja heidän asemaansa yhteiskunnassa. Tämän vuoden teemalla Varaudu vanhuuteen on tarkoitus herätellä ihmisiä varautumaan jo ennalkolta ikääntymisen tuomiin muutoksiin.

Vanhustyön keskusliitto juhlii 70-vuotiasta taivaltaan ja juhlavuoden kunniaksi he ovat tuottaneet verkkosivuillensa festivaaliohjelman sekä runsaasti vinkkejä ja ideoita Vahustenviikon ohjelmaksi. He toivovat, että Vanhustenviikon teeman mukaisia tapahtumia järjestettäisiin eri puolilla Suomea.

Vanhustyön keskusliitto julkaisee Vanhustenviikon aikana Vanheneminen.fi.-verkkosivut, joille tuotetaan innostavaa ja hyödyllistä sisältöä vanhuuteen varautumisesta. Tiistai 8.10.2019 on kansallinen SeniorSurf-päivä, jolloin Vanhustyön keskusliitto haluaa rohkaista ikääntyneitä ihmisiä tutustumaan tietotekniikan suomiin mahdollisuuksiin.

Puumalan Vanhustenviikkoa ovat olleet suunnittelemassa 5.9.2019 edustajat varhaiskasvatuksesta, yhtenäiskoulusta, liikuntapalveluista, kansalaisopistosta, kulttuuripalveluista, vanhuspalveluista, seurakunnasta, eri järjestöistä ja vanhus- ja vammaisneuvostosta.

Vanhustenviikon 6.- 13.10.2019 ohjelma on liitteenä.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Vanhus- ja vammaisneuvosto päättää merkitä vanhustenviikon 6.- 13.10.2019 ohjelman tietoonsa saatetuksi.

Ohjelma laitetaan Puumala- lehteen 25.9.2019 ja 2.10.2019. Se laitetaan myös kunnan kotisivuille sekä jaetaan seurakuntaan, kirjastoon ja ilmoitustauluille.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.