Vanhus- ja vammaisneuvosto, kokous 28.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Kunnan palkkiosäännön muuttaminen

PuuDno-2017-102

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan kunnan luottamushenkilöiden palkkiosäännön, joka on tullut voimaan 1.6.2017, mukaan vanhusneuvoston kokouksista ei suoriteta kokouspalkkiota. Muille kunnan toimielinten jäsenille maksetaan kokouspalkkioita seuraavasti:

  • valtuusto ja kunnanhallitus 50 €
  • lautakunnat ja toimikunnat 40 €
  • muut toimielimet, koulutukset ja työryhmät 30 €.

Toimielimen puheenjohtajana toimivalle luottamushenkilölle maksetaan jäsenen palkkio 50 prosentilla korotettuna.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Vanhus- ja vammaisneuvosto päättää esittää kunnanhallitukselle, että se tekee valtuustolle seuraavan ehdotuksen:

Valtuusto päättää muuttaa Puumalan kunnan luottamushenkilöiden palkkiosääntöä niin, että vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenille maksetaan sama kokouspalkkio kuin muille toimielimille, koulutuksista ja työryhmille, 30 €. Vanhus- ja vammaisneuvoston puheenjohtajalle maksetaan jäsenen palkkio 50 prosentilla korotettuna.

Perusteluina ehdotukselle on, että vanhus- ja vammaisneuvosto on lakisääteinen toimielin ja kunnan eri toimielimiä on kohdeltava tasavertaisesti.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.