Valtuusto, kokous 28.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

Kuntalain 103 §:n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä.

Kokouskutsu on julkaistu yleisessä tietoverkossa (kunnan internetsivuilla) 18.8.2017 ja Puumala-lehdessä 24.8.2017.

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty valtuutetuille sähköpostilla sekä postitse 18.8.2017.

Päätös

Suoritetussa nimenhuudossa todettiin, että valtuutettu Olli Luukkonen oli ilmoittanut esteestä osallistua valtuuston kokoukseen ja hänen varajäsenekseen oli kutsuttu Allan Mäkelä. Valtuuston II varapuheenjohtaja ei ollut nimenhuudossa paikalla.
Todettiin, että nimenhuudossa oli paikalla 19 varsinaista valtuutettua ja yksi varavaltuutettu.

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi muutoksitta.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.