Valtuusto, kokous 2.5.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Valtuuston työjärjestyksen 33 §:n mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä.

Pöytäkirjantarkastusajankohta on 4.5.2017

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Urpo Virtanen ja Riitta Pellava.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.