Valtuusto, kokous 2.5.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Kuntavaalien 2017 tuloksen vahvistaminen ja julkistaminen

PuuDno-2017-32

Valmistelija

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan kunnanvaltuusto toimikaudelle 1.6.2017-31.5.2021 on valittu 9.4.2017 pidetyissä kuntavaaleissa. Vaalilain 95 § 2 momentin mukaan kunnan keskusvaalilautakunnan on viipymättä annettava luettelo valtuutetuiksi valituista ja heidän varajäsenistään tiedoksi valtuustolle. Keskusvaalilautakunta on vahvistanut vaalituloksen kokouksessaan 12.4.2017 § 33.

Liite nro 1.

Päätösehdotus

Valtuusto päättää merkitä valtuuston vaalituloksen tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.