Tekninen lautakunta, kokous 17.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 68 LISÄPYKÄLÄ: Teknisen toimialan talousarvion toteuman seuranta 2019 (lisäpykälä)

PuuDno-2019-24

Valmistelija

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Kuvaus

Liitteissä on esitetty teknisten palvelujen toimialan talousarvion toteuma ajalta 1.1. - 31.8.2019 vastuualueittain. Toteuma-ajankohdan mukainen vertailuprosentti on 66,66%.

Kokonaisuudessaan teknisten palvelujen toimintatuottojen toteumaprosentti on 67,2 ja toimintakulujen 62,9. Tuottoihin sisältyvät alkuvuoteen jaksottuvat veneiden kausipaikkamaksut ja jätemaksut. Tilikauden tasaisen vauhdin ennusteen mukaan vuoden 2019 toimintakate on reilut 200 000 euroa parempi kuin talousarviossa.  

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta päättää merkitä teknisten palvelujen toimialan talousarvion toteuman ajalta 1.1. - 31.8.2019 tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.