Tekninen lautakunta, kokous 17.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 66 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Mari Lappalainen, toimistosihteeri, mari.lappalainen@puumala.fi

Kuvaus

1. Nuorisovaltuusto nimesi sataman tulevaisuusvisiotyöryhmään jäseniksi Elmeri Mannisen ja Siiri Martikaisen.

2. Puumalan Vesiosuuskunnan jätevedenpuhdistamon jätevesitarkkailu 10.6.2019 ja 26.8.2019.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta merkitsee edellä mainitut asiat tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.