Kunnanhallitus, kokous 9.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 171 Otto-oikeus/lautakuntien ja kunnanjohtajan päätökset

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

Hyvinvointilautakunnan pöytäkirja 25.10.2019.
Teknisen lautakunnan pöytäkirja 2.12.2019.

Kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset ajalta 30.10. - 3.12.2019.

Kunnanjohtaja
Hankintapäätös:
§ 3 Palvelimen hankinta, 08.11.2019
§ 4 Ajanvarausjärjestelmän hankinta, 18.11.2019
Yleinen päätös:
§ 24 Päätös koulutustuen myöntämisestä / Loistetta elämään, 25.11.2019
§ 25 Päätös koulutustuen myöntämisestä / Juhanila Oy, 29.11.2019

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää, ettei se käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.