Kunnanhallitus, kokous 9.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 156 Kuntastrategia -hyvinvointipalvelujen toimeenpano-ohjelma 2019-2025

PuuDno-2019-169

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja, palvelujohtaja ja peruskoulun rehtori osallistuivat sivistystoimen strategiavalmennukseen ajalla 11.9.2018-16.1.2019. Valmennuksen seurauksena hyvinvointipalveluihin nimettiin strategiatyöryhmä, johon kuuluivat hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja, palvelujohtaja, peruskoulun rehtori, päiväkodin johtaja, vapaa-aikasihteeri, kansalaisopiston rehtori ja markkinointipäällikkö. Työryhmä alkoi työstää Puumalan kuntastrategian pohjalta hyvinvointipalvelujen toimeenpano-ohjelmaa.

Loppuvuodesta 2018 työryhmä työsti hyvinvointipalvelujen visiota ja arvoja. Talvella 2019 pidetyssä strategiatyöpajassa hyvinvointilautakunta työsti arvoja edelleen: mitä arvot tarkoittavat käytännössä hyvinvointipalvelujen toiminnassa ja päätöksenteossa. Kevättalvesta 2019 järjestettiin koko sivistyspalvelujen strategiatyöpaja, jossa työstettiin toimenpiteitä kuntastrategian tavoitteiden saavuttamiseksi sekä painopisteitä hyvinvointipalveluille. Kevään ja syksyn 2019 aikana työryhmä työsti yhteistyössä henkilöstönsä kanssa toimenpano-ohjelmaa edelleen.

Hyvinvointipalvelujen toimeenpano-ohjelmassa 2019-2025 on kuvattu hyvinvointipalvelut tänään, hyvinvointipalvelujen visio ja arvot sekä eri vastuualueiden painopisteet ja niiden tavoitteet. Toimeenpano-ohjelman teossa on koko ajan ollut pohjana kuntastrategia ja sen toteuttaminen. Hyvinvointipalvelujen toimeenpano-ohjelman pohjalta laaditaan vuosittaisen talousarvion kärkitavoitteet sekä niiden toteuttamiseen tarvittavat määrärahat.

Kuntastrategia - hyvinvointipalvelujen toimeenpano-ohjelma 2019-2025 on liitteenä.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se tekee valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen:

Valtuusto päättää hyväksyä Kuntastrategia - hyvinvointipalvelujen toimeenpano-ohjelman 2019-2025 liitteen mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus esittää valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen:

Valtuusto päättää hyväksyä Kuntastrategia - hyvinvointipalvelujen toimeenpano-ohjelman 2019-2025 liitteen mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.