Kunnanhallitus, kokous 9.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 170 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

1. Pöytäkirjat ja otteet:
- Nuorisovaltuuston pöytäkirja 8.11.2019 sekä lisäksi ote § 60: Nuorisovaltuuston edustajan valinta kunnanvaltuuston kokouksiin. Vuoden 2019 ajaksi valittu Jussi Kaarre.
- Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä, yhtymähallitus 16.10.2019.
- Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky/ympäristöterveydenhuoltojaosto 8.11.2019 pöytäkirjaotteet:
§ 24 Ympäristöterveydenhuollon talouden ja toiminnan toteuma tammi-syyskuu 2019
§ 25 Ympäristöterveydenhuollon talousarvio vuodelle 2010
§ 26 Ympäristöterveydenhuollon asiakkailta perittävät maksut vuonna 2020
- Etelä-Savon maakuntaliitto, maakuntahallitus 28.10. ja 18.11.2019 sekä maakuntavaltuusto 19.11.2019.
- Etelä-Savon maakuntaliitto, maakuntahallituksen 18.11.2019 pöytäkirjaotteet:
§ 178: lausunto valtioneuvoston asetuksesta saaristokunnista ja -osakunnista vuosille 2020-2023.
§ 179: lausunto valtioneuvoston asetuksesta toiminnan tehostamisen, sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen ja pelastustoimen uudistamisen valtionavustuksista.
- Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, hallitus 7.11. ja 21.11.2019
- Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä 7.11.2019 pöytäkirjaote:
§ 234 Maan hallituksen sosiaali- terveys- ja pelastuspalvelujen uudistuksen valmistelu Etelä-Savon maakunnassa ja lausunnot kahdesta valtioneuvoston asetusluonnoksesta.
- Vaalijalan kuntayhtymä, hallitus 30.10. ja 20.11.2019.

2. Vaalijalan kuntakokouksen 16.10.2019 muistio.

3. Valtiovarainministeriö/ Kunta-ja aluehallinto-osasto 12.11.2019. Muutokset vuoden 2019 peruspalvelujen valtionosuuksiin. Alkuperäinen valtionosuus Puumala yhteensä 8 312 335 €, uusi valtionosuus yhteensä 8 407 721 €, muutos yhteensä + 95 386 €.

4. Työ- ja elinkeinoministeriö, asettamispäätös 14.11.2019: alueiden uudistumisen neuvottelukunnan asettaminen. Toimikausi alkaa 14.11.2019. Neuvottelukunnan pienten kuntien edustaja: Kunnanjohtaja Matias Hilden Puumalan kunta, varajäsen kunnanjohtaja Esko Ahonen, Lestijärven kunta.

5. Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:n Mikkelin piiri syyskokous 22.11.2019 vaatimus: "vaadimme, että kunnissa ja kaupungeissa aidosti mietittäisiin niitä mahdollisuuksia, joilla voidaan tukea eläkkeensaajayhdistysten äärettömän tärkeää työtä. Yhdistysten ja niiden vapaaehtoisten tekemää työtä ja toimintaedellytyksiä on tuettava paitsi taloudellisesti, myös tarjoamalla tarvittavat tilat tähän tärkeään työhön. Eläkeensaajien Keskusliitto vaati myös eduskuntavaalitavoitteissaan, että maamme julkiset tilat on avattava kansalaistoiminnan käyttöön ilmaiseksi."

6. Hakemus työ- ja elinkeinoministeriölle työllisyydenkuntakokeiluihin. Mikkelin kaupungin ja Juvan, Mäntyharjun, Kangasniemen, Hirvensalmen sekä  Puumalan kunnan yhteinen hakemus on oheismateriaalina. 

7. Työ- ja elinkeinoministeriö, TEM-tilastopalvelu, työllisyyskatsaus lokakuu 2019. Puumalan työvoima 867, työttömät työnhakijat 72, työttömyysaste 8,3 %.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus merkitsee em. asiat tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.