Kunnanhallitus, kokous 7.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 130 Otto-oikeus/teknisen lautakunnan ja viranhaltijoiden päätökset

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

Teknisen lautakunnan pöytäkirja 19.9.2019.

Viranhaltijapäätökset ajalta 10.9. - 1.10.2019.

Kunnanjohtaja
Yleinen päätös:
§ 13 Päätös oppisopimuskoulutuksen lisätuen myöntämisestä/Saimaan Remonttipalvelut, 10.09.2019
§ 14 Uusien yrittäjien alloittamistuki/Saimaan Remonttipalvelut, 10.09.2019
§ 17 Kunnan tilin sulkeminen, 18.09.2019

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää, ettei se käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.