Kunnanhallitus, kokous 7.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 129 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

1. Pöytäkirjat

  • Nuorisovaltuuston pöytäkirja 20.9.2019.
  • Etelä-Savon maakuntahallituksen pöytäkirja 23.9.2019.
     

2. Valtiovarainministeriö, 13.9.2019, päätös vuotta 2021 koskevien kuntien yhdistymisselvitysten toimittaminen. Valtiovarainministeriö määrää, että 1.1.2021 voimaan tuleviksi aiottuja kuntien yhdistymisiä koskevat esitykset tulee toimittaa valtiovarainministeriölle 30.4.2020 mennessä.

3. Etelä-Savon maakuntaliitto, 18.9.2019, Etelä-Savon esitys saaristokunniksi ja saaristo-osakunniksi nimettävistä kunnista vuosille 2020-2023. Voimassa olevan saaristoasetuksen mukaan Etelä-Savossa saaristokuntia ovat Enonkoski, Puumala ja Sulkava sekä saaristo-osakuntia Hirvensalmi, Savonlinna ja Mikkeli.
Etelä-Savon maakuntahallitus esittää, että valtioneuvosto nimeää vuoden 2020 alussa voimaan tulevassa saaristoasetuksessa Enonkosken, Puumalan ja Sulkavan edelleen saaristokunniksi, Savonlinnan uudeksi saaristokunnaksi sekä Hirvensalmen ja Mikkelin edelleen saaristo-osakunniksi.

4.  Työ- ja elinkeinoministeriö, TEM-tilastopalvelu, työllisyyskatsaus elokuu 2019: Puumalan työvoima 867, työttömät työnhakijat 67, työttömyysate 7,7 %.

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus merkitsee em. asiat tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.