Kunnanhallitus, kokous 4.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 149 Otto-oikeus/teknisen lautakunnan ja kunnanjohtajan päätökset

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

Teknisen lautakunnan pöytäkirja 17.10.2019.

Kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset ajalta 1.10.2019 - 29.10.2019.

 

Kunnanjohtaja
Yleinen päätös:
§ 18 Tienvarsimainostaulun vuokrasopimus, 08.10.2019
§ 19 Osallistuminen alueverkon kilpailutukseen, 08.10.2019
§ 20 Päätös messutuen myöntämisestä/Arilahti Ky, 11.10.2019
§ 21 Kesätyöpaikkatukihakemus/Puumalan Talotarvike Oy, 11.10.2019

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää, ettei se käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat